استقبال عراق از تجارب فناورانه ایران/ ایران تحریم نیست

[unable to retrieve full-text content]

وزیر انرژی عراق، با اشاره به پیشرفت و توسعه فناوری در ایران گفت: تصور می کنم ایران تحریم نیست و محدودیتی ندارد، به نظر می رسد این کشورهای دیگر هستند که از داشتن ارتباط با ایران تحریم هستند.