شکست سپاهان و پیروزی ذوب آهن مقابل حریفان

[unable to retrieve full-text content]

شهرداری سیرجان، سپاهان را شکست داد و ذوب آهن بر میهمانش همیاری آذربایجان غربی غلبه کرد .