ملت ایران با شهادت بیگانه نیست

[unable to retrieve full-text content]

شهرضا – فرماندار شهرضا گفت: ملت ایران در طول ۴۰ سال گذشته بارها شاهد شهادت بهترین فرزندان خود در راه ایمان و عقیده بوده اند.