تجلی بصیرت و هوشمندی رهبری در بیانیه راهبردی جدید

[unable to retrieve full-text content]

امام جمعه موقت سی سخت گفت: در بیانیه راهبردی جدید رهبر معظم انقلاب بصیرت و هوشمندی رهبری تجلی یافت.