پروژه های آب رسانی سراب می رسانند/ مهدیس در بی آبی کامل

[unable to retrieve full-text content]

خوزستان- پروژه های جدید آبرسانی یکی پس از دیگری با حضور مقامات دولتی افتتاح می شوند و مردم دبه به دست «امید» هم به خانه می برند شاید فردا دیگر برصف آب نباشند.